Arkiv

Medlemskontigent

Husk medlems kontingent for 2018 kont nr 2030 22 32270     200,- kr per.p.

Dansekvelder etter påske

Etter påske vil vi ha dansekveld annen hver uke (partall ukene). Vi starter opp 04.04, og siste dansekveld før sommerferien er…