Æresmedlemmer

Enhver klubb med respekt for seg selv, vet å sette pris på sine ilkdsjeler. Derfor ble det Kjell Egge som på sommeravslutningen i 2001 utnevnt til klubbens første æresmedlem. Gjennom sin innsats, iver og sitt engasjement og pågangsmot, har han alltid vist interesse for klubbens ve og vel. Det er sjelden ”Nei” i hans munn, og hvis han ikke dukker opp en onsdag så stilles det spørsmålstegn om hva som kan ha kommet i veien.

I forbindelse med 5-års jubileet var det naturlig å se tilbake på oppstarten og hvem som hadde betydd mye for utviklingen av klubben. Det var da vanskelig å komme utenom mangeårig leder i styret Ann Kristin Myrdal. I tillegg til å være drivkraften for at klubben så dagens lys, er hun en racer og inspirasjonskilde på dansegulvet. Hun er en god læremester og hun må ta sin del av æren for at Grease forestillingen ble til. Ann Kristin er for mange den som introduserte oss for dansen og miljøet som hører til. Naturlig nok ble hun derfor utnevnt til æresmedlem på klubbens jubileum i september 2002.

På årsmøte i 2015 ble Nina Michelle Westhagen Læhren utnevnt som æresmedlem. Hun har vært medlem nesten fra starten av og er tilstede på de fleste klubbkvelder. Har lagt til rette for salg av trøyer og sko, arrangert turer og fester. Hun har også deltatt i flere konkurranser. Hun har i de siste årene sittet som sekretær i styret, hvor hun har hatt kontroll på skriveriene og arrangementene våre. Hun tar gjerne noen ekstra telefoner om noe skal ordnes. Har rekruttert mange nye medlemmer og holder jevnlig kurs i bygdeswing. Hun er en ildsjel som alltid stiller opp for klubben og dens medlemmer.

På årsmøtet 2018, utnevnte styret vår trofaste Svein Kåre Røsåsen til æresmedlem, han har vært medlem fra dag en, vært med i styret, stiller alltid opp på alt av oppvisninger, dugnader og alt i klubbens regi, aldri nei i hans munn. Han snakker alltid godt om klubben, og her vært et godt og trofast ansikt utad for klubben. Vi setter stor pris på denne mannen, vi har alle mye og lære av han.