Aktivitet frem til sommerferie

Lagt ut: 10. april 2019

Annenhver onsdag etter påske
April
06. To You Spiller
10. Vanlig danseaften
24. Vanlig danseaften

Mai
08. Stian og Morten spiller
22. Vanlig danseaften

Juni
01. (lørdag) Sommeravslutning på Olimb, Alle er velkommen,
Se mer innfo på Facebook
Mr Ray spiller